האם לוח השנה כולל גם תאריכים עברים וגם לועזים?

האם לוח השנה כולל גם תאריכים עברים וגם לועזים?

כן, ניתן לבחור לוח שנה לפי חודשים לועזים (ואז התאריכים העבריים הם בקטן), וניתן לבחור לוח שנה לפי חודשים עברים (ואז הלועזיים בקטן). 
ניתן לבחור זאת לפני תחילת העיצוב או לקבוע בעת העריכה בכניסה לכפתור "הגדרות", ניתן לבחור גם האם יוצגו זמני כניסת ויציאת השבת בלוח, וכן ניתן גם לבחור באיזה חודש יתחיל הלוח.