מה מכיל עמוד השער של לוח השנה?

מה מכיל עמוד השער של לוח השנה?

לוחות השנה מכילים 13 עמודים של חודשים + עמוד שער.
עמוד השער מכיל תמונה ושורת טקסט הניתנת לעריכה למשל לטובת הקדשה.